Roma Konieczna dyrektor, logopeda, oligofrenopedagog, polonista

Roma Konieczna… czarownica jak ma­wia­ją przyjaciele. Ukończyła  naukę w  Państwowym Ośrodku Kształ­cenia Bibliotekarzy w Jarocinie, a na­stę­pnie w Prywatnym Policealnym Studium Zawodowym „Druktur” w Poznaniu  z  tytułem technika hotelarstwa, ale od tego czasu woli hotele zwiedzać,  a niżeli  w nich pracować. W 2001 roku skoń­czyła naukę  na  UAM-ie,  na kierunku filologii polskiej w zakresie specjalności nauczycielskiej. A od 20 lat nieprzer­wanie czerpie satysfakcję z  pracy z młodzieżą.

Nigdy nie przestaje się uczyć,  skończyła logopedię i oligofrenopedagogikę.

W wolnych chwilach czaruje…. pisząc do szuflady.  Interesuje się grafiką komputerową, literaturą. Po kryjomu czytuje romanse  Słucha Nory Johnes.   Nie lubi przymusu stawiania ocen, bo kocha  młodzież i szkołę. Niedawno wykryto u niej uzależnienie …od uśmiechu.

Zawsze stara się pamiętać:

„Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil. ” J.Korczak