Renata Owczarzak- nauczyciel religii, j. angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, trener szachów, trener Odysei