Małgorzata Konieczna- nauczyciel języka hiszpańskiego, angielskiego, trener Odysei Umysłu