Arleta Rauk- polonista, dyplomowana pielęgniarka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, wychowawca