W czasach prehistorycznych

Gwiazdy dokonały epokowego znaleziska. Jako najlepsi na świecie archeolodzy odkryli całkowite szczątki

dinozaura…. Gazety już dzwonię prosząc o wywiady.