Witaj w naszym świecie…

Witaj w naszym świecie…

Długo zastanawialiśmy się jaki cel ma mieć nasze przedszkole ale również w dalszej kolejności szkoła. Jedno było pewne: od początku, nie zamierzaliśmy stworzyć przechowalni dzieci. Wymagaliśmy od siebie czegoś więcej. Dzieci to diament. Nieoszlifowany, jaśniejący niepełnym jeszcze blaskiem, a my – dorośli musimy Go oszlifować. Jesteśmy jak artyści tworzący dzieło. Artyści z pasją, zaangażowaniem, miłością i empatią….

Dzisiejszy świat jest światem, w którym wygrywają osoby umiejące się wybić ponad przeciętność, ludzie, posiadający cechy charakteru pozwalające na pokazanie własnych możliwości, własnych zdolności. Niedawne wychowanie spowodowało, iż wychowaliśmy pokolenia zakompleksione. I tego błędu nie chcemy powtórzyć. Zamierzamy wychować i ukształtować dzieci, które będą zaradne-odważne-oryginalne.

Zaradność jest niezwykle ważną cechą. Zaradność to umiejętność odnalezienia się w grupie, to umiejętność stawiania sobie odpowiednich celów. To także łatwość nawiązywania kontaktów. Ale także  podejmowanie właściwych decyzji, bo życie to przecież sztuka wyborów właśnie. Ale co najważniejsze, umiejętność pokonywania przeszkód. Nie chodzi bowiem o to, by usuwać przeszkody z drogi dziecka, sztuką jest nauczyć pociechy jak je przeskakiwać. W życiu dorosłym cecha ta będzie nieodzowna do radzenia sobie z trudnościami tak w szkole, na studiach,  pracy jak i w życiu codziennym.

Odwaga jest również nieodłączną cechą wymaganą w dzisiejszym świecie. Odwaga jest nam potrzebna na każdym kroku. Odwaga do okazywania uczuć i emocji..odwaga bycia z drugim człowiekiem, odwaga, aby spełniać marzenia, odwaga nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, odwaga mówienia o własnych potrzebach, odwaga pokazania na co nas stać, odwaga w asertywności, odwaga w niesieniu pomocy innym, odwaga w przyjaźni, miłości, odwaga cywilna, jak również odwaga w braniu z życia pełnymi garściami.

Oryginalność ….wg Słownika Języka Polskiego oryginalny to człowiek tworzący samodzielnie, niezwykły. Czyż nie taki człowiek właśnie wybije się w przyszłości z grupy? Nieważne kim będzie chciał zostać i jaki cel sobie postawi… zawsze będzie zauważalny, zawsze podziwiany.

Dlatego postanowiliśmy  wykształcić  w powierzonych nam dzieciach, przy aktywnym współudziale Rodziców i za Ich pozwoleniem, te cechy właśnie.

Nasze słoneczka…. będą zaradne-odważne-oryginalne!!!!